Altijd een slecht teken als er meerdere dagen tussen een wedstrijd en een verslagje zitten…..