Maandag 25 september vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
De vergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in de sporthal De Paasberg.
Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd.