Adri Tuit wordt morgen aan zijn knie geopereerd.

Uit de mri-scan is gebleken, zoals ook al uit de eerste diagnose werd vastgesteld, dat een pees is afgescheurd. Adri wordt daar in de loop van morgenmiddag aan geopereerd. Hij krijgt 6 weken gips en moet daarna 6 weken revalideren. We wensen Adri sterkte toe en een voorspoedige revalidatie.