Omstreeks 11 februari a.s. wordt de verenigingscontributie weer automatisch afgeschreven.