Bas en Cas hebben niet alleen volleybaltalent.
Bij het jeugdcarnaval in Silvolde laten ze ook hun talenten zien.
Bas is jeugdprins en Cas is zijn adjudant en die taken die daarbij horen voeren ze met verve uit onder het motto “’t is altied te kort”.
Zij werden door burgemeester Otwin van Dijk gefeliciteerd.
Hierbij feliciteren wij onze jeugdige talenten ook. Veel succes en vooral veel plezier tijden de carnaval