Namens de mini’s van Vollverijs wensen we u allen Fijne Paasdagen.