Zoals in de nieuwsbrief van april 2020 zal deze week de contributie voor de maanden april tot en met juni worden geïncasseerd. Wij verzoeken iedereen om de contributie te blijven voldoen. Mocht dit tot grote problemen leiden kan er contact opgenomen worden met secretaris@vollverijs.nl.