Vandaag heeft de NeVoBo het ‘Protocol Indoor Volleybal’ op de nevobosite beschikbaar gesteld.
Belangrijk dat alle leden het protocol goed doornemen zodat we als vereniging verantwoord kunnen blijven volleyballen.
Hieronder vindt u de links voor de protocollen.

Gebruik landelijk protocol verantwoord sporten 
In het landelijk protocol verantwoord sporten vind je alle richtlijnen en maatregelen waaraan alle sporters, sportverenigingen en -bonden zich aan moeten houden.  

Raadpleeg landelijk protocol verantwoord sporten (laatste update 21 augustus) 

Gebruik protocol indoor volleybal 
Als aanvulling op het protocol verantwoord sporten is het protocol voor indoor volleybalcompetitie en toernooien samengesteld met daarin zaken die specifiek voor volleybal gelden. Ook worden hierin eventuele afwijkingen van spelregels of reglementsartikelen beschreven. Dit protocol is een levend document en is gebaseerd op de kennis van nu, 1 september 2020. Afhankelijk van de maatregelen die de overheid neemt, kunnen er aanpassingen gedaan worden. Bij een nieuwe versie zullen de wijzigingen in rood worden aangegeven.

Raadpleeg protocol indoor volleybal