Zondag 22 november is de opening van Laco Sportcentrum (Laco Oude IJsselstreek).
Tussen 12.00 en 14.00 uur is er een volleybalclinic en een demo. En tussen 14.00 en 16.00 uur is er een Smashbalclinic.
Leden, niet-leden en toekomstige leden zijn allen van harte uitgenodigd! Iedereen is welkom om mee te doen.
smashbalclinic