Ook dit jaar werd weer het potstoten georganiseerd in café Het Centrum.
Er werden weer flink wat ballen geraakt. Ook werd  er een kaartje gelegd en was het erg gezellig.
De foto’s werden gemaakt door Meddi.
Maandag wordt het jaar afgesloten met het oliebollentoernooi.
Vanaf 17:30 uur slaat de jeugd het eerste balletje en vanaf 20:00 uur zijn de senioren aan de beurt.
De oliebollen worden door bakkerij Ten Have en Vollverijs aangeboden.